Phần 5: “Vật lộn” với việc quản lý bộ nhớ trong Objective-C


Phần 1: “Lần đầu” với lập trình Objective-C
Phần 2: “Khám phá” OOP trong Objective-C
Phần 3: “Quan hệ” giữa các đối tượng trong Objective-C
Phần 4: “Tự sướng A2Z” với một chương trình Objective-C hoàn thiện
Phần 5: “Vật lộn” với quản lý bộ nhớ trong Objective-C
Phần 6: Chuẩn bị “lên đỉnh” với iPhone application

Chào mừng bạn đến với bài 5 của loạt bài về Objective-C này. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc quản lý bộ nhớ, một một phần rất quan trọng của Objective-C (và nhiều ngôn ngữ khác). Hầu hết các ngôn ngữ kịch bản (chẳng hạn như PHP) quản lý bộ nhớ một cách tự động, nhưng Objective-C đòi hỏi rằng chúng ta là cẩn thận với việc sử dụng bộ nhớ của chúng ta. Điều đó có nghĩa là ta phải biết cách tự tạo và giải phóng không gian cho các đối tượng mà chúng ta đang sử dụng.

Phương pháp

Trong Objective-C, có 2 phương pháp để quản lý bộ nhớ, thứ nhất là dùng reference và thứ hai là dùng garbage collection. Bạn cứ nghĩ đơn giản là 2 cách thức theo kiểu là tự làm hoặc tự động theo môi trường của Objective-C, cụ thể reference counting là chúng ta phải tự làm còn garbage collection là cơ chế tự động và tự động quản lý bộ nhớ trong chương trình của chúng ta. Một lưu ý quan trọng là garbage collection không hoạt động trên iPhone, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không tập trung nhiều vào phương pháp này. Nếu bạn muốn phát triển chương trình dành cho MacOS, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu trên website dành cho Apple Developer.
Xem chi tiết

%d bloggers like this: