Xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai – Phần 1


Sau chuỗi bài viết xây dựng ứng dụng iPhone đầu tiên, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những hướng dẫn để xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai. Trong bài hướng dẫn này, các bạn sẽ tìm hiểu những kỹ thuật lập trình iOS nâng cao hơn so ứng dụng iPhone thứ nhất. Cụ thể, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ về storyboard và ứng dụng thuộc loại master-detail (hiển thị thông tin chi tiết từ danh sách và thêm sản phẩm vào danh sách).

Kết thúc bài học, các bạn có thể:

 • Thiết kế model layer dùng để biểu diễn dữ liệu của ứng dụng
 • Tạo ra cảnh (sences) và các chuyển động (segues) trong storyboard
 • Chuyển dữ liệu tới một cảnh và lấy dữ liệu từ cảnh

Ứng dụng sau khi hoàn thiện sẽ như sau: SecondPhoneApp1 Xem chi tiết…

Cơ bản về Model-View-Controller trong lập trình iOS


Model-View-Controller (MVC) là gì? Quả thật nếu các bạn mới học lập trình thì đây đúng là một khái niệm rất trừu tượng và khá khó hiểu. Trong thực tế, MVC đóng một vai trò rất quan trọng trong rất nhiều các nền tảng phát triển ứng dụng như .Net, J2EE và cụ thể là trong lĩnh vực phát triển ứng dụng trên iOS. Nếu các bạn đã đọc những bài viết trước đây của chúng tôi thì cũng có chỗ chúng tôi đã có nhắc đến khái niệm MVC nhưng chưa đi sâu vào mô hình này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn có những khái niệm cơ bản nhất về MVC.

Model-View-Controller là design pattern quan trọng nhất

Model-View-Controller là một design pattern ứng dụng trong quá trình phát triển các ứng dụng iOS mà theo đó các đối tượng được tạo ra sẽ gán cho một trong ba nhóm vai trò sau: model, view hoặc controller. Pattern này không chỉ định nghĩa vai trò các đối tượng đảm nhiệm mà nó còn định nghĩa cách giao tiếp giữa các đối tượng với nhau. Các đối tượng có vai trò khác nhau sẽ ngăn cách theo đường phân cách trừu tượng của chúng, tuy nhiên chúng vẫn có thể giao tiếp được với nhau. Tập hợp các đối tượng của nhóm trong mô hình MVC được biết đến như một layer.

Model-View-Controller1
Xem chi tiết…

Giới thiệu về View Controller trong lập trình iOS


View Controller là một liên kết quan trọng giữa dữ liệu của một ứng dụng và giao diện của nó. Bất cứ khi nào một ứng dụng iOS hiển thị một giao diện người dùng, nội dung hiển thị được quản lý bởi một view controller hoặc một nhóm các view controller phối hợp với nhau. Do đó, view controller cung cấp một framework quan trọng mà trên đó bạn xây dựng các ứng dụng.

View Controller là gì?

iOS cung cấp các view controller tạo sẵn để hỗ trợ phần giao diện người dùng chuẩn, chẳng hạn như chuyển hướng (navigator) và các thanh tab. Là một phần của việc phát triển ứng dụng, bạn cũng có thể thực hiện một hoặc nhiều view controller tuỳ chọn để hiển thị các nội dung cụ thể cho ứng dụng của bạn.

IntroViewControler1

Xem chi tiết…

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển ứng dụng iOS trên Windows


Trong những năm gần đây, máy tính Mac và các thiết bị di động của Apple ngày càng trở nên phổ biến hơn. Chính vì vậy nhu cầu phát triển ứng dụng cho iPhone hay iPad cũng tăng đột biến. Tuy nhiên để phát triển các ứng dụng chạy trên nền tảng iOS thì bạn phải có máy tính của Apple và đối với các bạn sinh viên thì quả là khó khăn. Vậy đâu là giải pháp cho các LTV đã có laptop chạy HĐH Windows mà muốn tìm hiểu về lập trình iOS. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước triển khai môi trường máy ảo để có thể lập trình iOS trên nền tảng Windows.

Yêu cầu phần cứng và hệ điều hành

Cấu hình tối thiểu
 • CPU: Core i5
 • RAM: 4GB
 • HDD: còn ít nhất 20GB
 • OS: Windows 7 hoặc Windows 8

Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng iOS trên Windows 7

Cài đặt máy ảo (VMware 8 hoặc 9)

Xem chi tiết…

Xây dựng ứng dụng iPhone đầu tiên – Phần 4


Triển khai nội dung hoàn thiện của view controller

Trong phần này, các bạn sẽ tiến hành hoàn thiện nội dung cho view controller. Công việc cụ thể sẽ như sau: bạn phải thêm một property username, triển khai nội dung hoàn thiện của phương thức changeGreeting: và hãy chắc chắn rằng bàn phím sẽ tắt đi khi bạn nhấn phím Done.

Thêm property userName

Bạn cần thêm một khai báo property userName dùng để chứa một chuỗi văn bản. Property này nên để public để bạn có thể gọi ra ở trong các lớp khác và để làm điều đó bạn nên thêm khai báo này vào file header của view controller (HelloWorldViewController.h).

Khai báo property userName
 1. Trong project navigator, chọn HelloWorldViewController.h
 2. Trước dòng lệnh @end, gõ @property chứa một chuỗi ký tự. Dòng khai báo sẽ như sau:
  @property (copy, nonatomic) NSString *userName;

  Khi bạn gõ câu lệnh, Xcode sẽ tự động đưa ra dòng trợ giúp viết mã theo sau chuỗi ký tự @prop... như sau:
  FirstIPhoneApp38
  Xem chi tiết…

%d bloggers like this: